Actualitat de mobilitat. Paralització Activitats NO essencial. Decret. Treballs no essencials, definició. Mobilitat. intraUE

Actualitat de mobilitat. Paralització Activitats NO essencial. Decret. Treballs no essencials, definició. Mobilitat. intraUE

Actualitat de mobilitat. Paralització Activitats NO essencial. Decret. Treballs no essencials, definició. Mobilitat. intraUE.