Crida de Fixes Discontinus. Mobilitat treballadors intraUE.

Crida de Fixes Discontinus. Mobilitat treballadors intraUE.

Crida de Fixes Discontinus. Mobilitat treballadors intraUE.
Explicació del procediment recomanat per a la crida dels Fixes Discontinus. Procediment per a la mobilitat de treballadors d´altres països de la UE.