ACSA, recomanacions per establiments amb servei directe al públic