Restriccions a la mobilitat. Justificació desplaçaments – Certificat d’empresa 

 Restriccions a la mobilitat. Justificació desplaçaments – Certificat d’empresa 

El passat 25 d’octubre es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Avui s’ha publicat RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Restriccions 

Mitjançant aquestes resolucions s’estableixen les següents restriccions: 

  • Estan prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22:00 i les 06:00 hores. 
  • Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya. 
  • Des de les 06:00 hores de divendres fins a les 06:00 hores de dilluns, queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada terme municipal. 

Excepcions 

Queden exceptuades d’aquestes restriccions les següents activitats: 

  • El desplaçament de persones treballadores per anar o tornar del centre de treball així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. 
  • El retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses relacionades en el punt anterior. 

Justificació del desplaçaments- Model de certificat d’empresa 

Respecte als desplaçaments de les excepcions relacionades en el punt anterior es demana que estiguin adequadament justificats mitjançant un certificat d’empresa. En aquest sentit, adjunt us fem arribar model de certificat per si us pot ser d’utilitat, en català i en castellà. 

En el model de certificat consten diferents opcions. Escollir la/les que s’ajustin a les necessitats de mobilitat essencial de la persona treballadora adaptant-la a les seves circumstàncies. La primera fa referència al desplaçaments lloc de residencia- lloc de treball- lloc de residència. La segona és per a qui hagi d’efectuar desplaçaments en el marc de la seva activitat laboral i la resta estan encaminades a justificar la mobilitat nocturna.