Entrada a Espanya i quarentena

Entrada a Espanya i quarentena

A data d’avui s’han publicat al BOE dos Ordres:

a) ORDEN INT/401/2020 _ Ministerio del Interior

La restricció fins ara pel que fa a l’entrada al país s’ha modificat a l’Article Único: “No seran aplicables las restricciones expuestas a quienes por vía aérea o marítima lleguen al territorio espanyol por cualquier motivo exclusivamente laboral”.

Per aquest motiu entenem que no hi ha d’haver cap problema per desplaçar personal de la Unió Europea a Espanya sempre i quan hi hagi una acreditació per fer-ho, per exemple contracte de treball.

Per tant, reiniciem el procés d’organitzar la tornada al territori espanyol del Fixes Discontinus que ens heu demanat, ja sigui per autocar o per avió. Us mantindrem informats.

b) ORDEN SND/403/2020 _ Ministerio de Sanidad

A l’article 1 i 2 Sanitat marca que serà obligatori des del dia 15 de maig i fins que duri el Decret d´Alarma i les seves pròrrogues, EL CONFINAMENT EN QUARENTENA de les persones que entrin a Espanya durant 14 dies. Només podran sortir per comprar aliments o medicament o per força major.

Al punt 6 es menciona que les agències de trasnport estan obligades a notificar aquest fet als viatgers.

Només hi ha les excepcions del punt 5 (que no ens afecten).

Per tant, i tot sabent aquesta restricció, prego ens confirmeu, els que estigueu interessats en portar personal, la relació de persones d’origen Rumania amb:

-Nom i cognoms

-NIE

-Nº de telèfon

-Empresa destí

Assegurant que aquestes persones han de portar: Contracte de treball i Certificat en anglès que us vam fer.