Entregues a Itàlia: actualització formulari autodeclaració justificació del viatge

Entregues a Itàlia: actualització formulari autodeclaració justificació del viatge

En relació a les entregues de mercaderies a Itàlia adjuntem l’actualització del formulari d’autodeclaració ‘AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000‘ a utilitzar per a la justificació del viatge tan a l’entrada del país com en aquells controls en carretera que es puguin donar dins d’Itàlia. 
Els formularis d’autodeclaració també es troben disponibles en els punts de control de la policia i es poden completar en el moment del control.