Els treballadors del camp que vinguin a l’estat espanyol no hauran de passar la quarantena

Els treballadors del camp que vinguin a l’estat espanyol no hauran de passar la quarantena

Us comuniquem que en data d’avui s’han publicat al BOE :

a) ORDEN SND/439/2020 23 mayo Ministerio de Sanidad: Temporers

En aquesta ordre es modifica l´anterior de l’11 de maig on es limitava l’entrada per frontera a persones espanyoles, residents personal sanitari i, persones imprescindibles amb l’únic objecte de venir a treballar. Ara s´afegeix, de forma més clara, els treballdors temporals, acreditant, per exemple el contracte de treball.

b) ORDEN SND/439/2020 23 mayo Ministerio de Sanidad: Quarentena S’introdueix una modificació, en la Disposició final primera:

S’afegeix el paràgraf d) en apartat 2) de l’article 2), amb la redacció: “Para realitzar una actividad laboral de caràcter essencial”. Per tant:

Els temporers de la fruita essent activitat essencial NO ES SOTMETEN a quarantena, això sí, només poden sortir per:

1) Comprar

2) Farmàcia

3) Treballar