Actualització, mobilitat a centres de treball i retorn a casa

Actualització, mobilitat a centres de treball i retorn a casa

Benvolgudes empreses associades,
Us actualitzem les consignes en mobilitat, segons info de PROTECCIÓ CIVIL, i que avui 21/03 ha publicat el CECAT-Centre de Coordinació operativa de Catalunya i que entrarà en vigor el dilluns a les 00:00h. En vermell actualitzacions.

1. VEHICLES PARTICULARS:

  1. Podran anar màxim 2 persones (conductor i acompanyant al darrera)
  2. Sempre i quan la persona acompanyant “desenvolupi la seva activitat laboral al mateix centre de treball” que el conductor.
  3. DOC-1: Us proposem Certificat adjunt “PROPI1”
  4. DOC-2: Adjunteu Document “Protecció Civil” (no necessari)
  5. DOC-3: Cada peronsa haurà de portar el seu “Certificat Auto-Responsable” només signat per la persona.

2. VEHICLES PROFESSIONALS o D’EMPRESA, en activitat laboral inclòs el desplaçament al centre de treball o retorn a casa:

  1. No tenen restricció !
  2. Es recomana distàncies prudencials entre ocupants i que l ́ocupació sigui la mínima possible.

Es comprovarà que vehicle està a nom empresa o autònom, (en el cas d ́un cotxe de lloguer que lloga l ́empresa per a un treballador, cotxe empresa de lloguer o rentin, cal portar la documentació oficial de l ́empresa en relació al vehicle)

d. DOC-1: Us proposem Certificat adjunt “PROF2”
e. DOC-2: Adjunteu Document “Protecció Civil” (no necessari)
f. DOC-3: Cada peronsa haurà de portar el seu “Certificat Auto-Responsable” només signat per la persona.

3. RECOMANACIONS DISPOSICIONS:
a. COTXE PRIVAT d’un treballador (Certificat adjunt “PROPI1”)

b. COTXE o FURGONETA EMPRESA o PROFESSIONAL AUTÒNOM o PAGÈS (Certificat adjunt “PROF2” )

c. BUS, MINIBUS o ALTRES DESPLAÇAMENTS PROFESSIONALS CONTRACTATS PER d ́EMPRESA (Certificat adjunt “PROF2” )