Carta d’AFRUCAT al president de la generalitat sobre els subministraments

Carta d’AFRUCAT al president de la generalitat sobre els subministraments

Molt Honorable Sr. Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Molt Honorable Sr.,

Com a President d’Afrucat, l’Associació d’Organitzacions de Productors de Fruita de Catalunya, i en nom de les empreses que represento, em permeto dirigir-me a vostè per traslladar-li la preocupació i el neguit que en els darrers dies estem tenint davant d’una possible restricció al trànsit a mercaderies. L’alimentació de la població s’ha establert per part dels Governs com un element bàsic a preservar dintre de la situació d ́Estat d ́Alarma decretat garantint el seu subministrament.

El sector productor de fruita dolça inicia un període clau per assegurar les pròximes collites, i necessita realitzar tractaments fitosanitaris bàsics al camp per protegir- les de malalties i plagues habituals. És per això que els diferents materials i mètodes de defensa sanitària esdevenen imprescindibles. Així mateix, les centrals fructícoles de Catalunya han incrementat en els darrers dies entre un 75-150% la seva activitat per poder subministrar l’increment sobtat de la demanada. En aquesta

línia els subministraments de materials d’envàs, i serveis tècnics necessaris per al control de la producció són més que mai essencials.

Per aquest motiu prego que es vetlli en les properes decisions per la lliure circulació i el subministrament de productes, matèries primeres i materials bàsics per al camp i per a la indústria fructícola, a fi efecte de poder produir i subministrar fruita segons la demanda del mercat, i poder vetllar també per la propera collita en òptimes condicions.

Atentament, restem a la seva disposició Francesc Torres, President Afrucat