COVID-19, certificació BRC

COVID-19, certificació BRC

Benvolgut /Benvolguda,

En relació a la pandèmia de coronavirus i a la certificació BRC i al seu procés d’avaluació i de renovació del certificat.

Tot i que ja ho haureu rebut directament de BRC o de la vostra entitat de certificació (EC) adjunt us enviem l’actualització del procediment establert per BRC en cas de que el vostre procés d’avaluació es pugui veure afectat. També us el podeu descarregar cliclant aquí:

BRC: BRC072 BRCGS Audits impacted by Covid-19 (25.03.2020)

BRC ha modificat l’operativa en relació a la forma de procedir respecte a la possibilitat de que les auditories no es puguin dur a terme degut a les restriccions en el moviment a conseqüència de la malaltia COVID-19. A manera de resum, BRC ha decidit, per aquelles empreses que no poden rebre una auditoria física (*):

Suprimir l’element d’autoavaluació i l’auditoria a distància.
Ampliar les dates del certificat fins a 6 mesos.
La prolongació de la data del certificat es basarà en una avaluació del risc per part de l’entitat de certificació i es validarà i verificarà mitjançant l’intercanvi de documents rellevants i un procés d’entrevistes.
L’entitat de certificació evaluarà les accions dutes a terme per l’empresa en resposta a la malaltia COVID-19.
Un cop l’empresa sigui accessible es durà a terme amb normalitat una auditoria completa i s’emetrà un nou certificat amb una validesa de 12 mesos.

(*) El procediment s’aplica a les empreses certificades que no poden rebre una auditoria física perquè:

Es troben en un país o regió on els consells/restriccions del govern impedeixen el moviment o l’accés a l’empresa.
Si la política de l’empresa impedeix rebre visitants per protegir la salut dels seus treballadors.
Quan es tracti de la política de l’entitat de certificació de restringir els viatges dels seus auditors per salvaguardar la seva salut.

Restem a la vostra disposició. Salutacions cordials,