En relació al brot de CORONAVIRUS

En relació al brot de CORONAVIRUS

Per a la vostra informació en relació al brot de coronavirus:

1. Informació EFSA sobre el CORONAVIRUS SARS-CoV-2: no hi ha evidència de que els aliments siguin una font o ruta de transmissió

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) no ha pres cap acció en relació al coronavirus SARS-CoV-2 atès que actualment no s’han identificat els aliments com a font o via probable de transmissió del virus.

Us traslladem informació publicada a la web de l’EFSA en relació al coronavirus SARS- CoV-2 i els aliments:

L’EFSA està vigilant de prop la situació del brot de coronavirus (COVID-19) que afecta a un gran nombre de països del món. Actualment no hi ha proves de que els aliments siguin una font o via probable de transmissió del virus.

Marta Hugas, científica en cap de l’EFSA ha subratllat: “Les experiències de brots anteriors de coronavirus relacionats, com ara el síndrome respiratori agut coronavirus sever (SARS-CoV) i el síndrome respiratori de l’Orient Mitjà (MERS-CoV), demostren que la transmissió a través del consum d’aliments no va ocórrer. De moment, no hi ha proves que indiquin que el coronavirus sigui diferent al respecte ”.

El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) ha dit que si bé els animals a la Xina eren la font probable de la infecció inicial, el virus s’està estenent de persona a persona- principalment via gotetes respiratòries que les persones esternuden, tossen o exhalen. Més informació sobre el coronavirus i els aliments es pot trobar en aquest FAQ del BfR, l’organisme d’avaluació del risc d’Alemanya.

Científics i autoritats de tot el món estan supervisant la propagació del virus i no hi ha hagut informes de transmissió a través d’aliments. Per aquesta raó, EFSA actualment no participa en la resposta als brots de COVID-19. Tanmateix, estem supervisant la literatura científica per obtenir informació nova i rellevant.

Pel que fa a la seguretat alimentària, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat recomanacions de precaució (per a la població en general) incloent consells sobre seguir bones pràctiques d’higiene durant la manipulació i preparació d’aliments, com ara rentar-se les mans, cuinar la carn a fons i evitar una possible contaminació creuada entre aliments cuinats i no cuinats. Podeu trobar més informació al lloc web de l’OMS.

2. Mesures de protecció per prevenir la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2

Es recomana tenir establert un pla d’actuació que contempli mesures preventives a adoptar de caràcter col·lectiu i/o individual (neteja de mans, desinfecció de superfícies,…) d’acord amb l’avaluació de riscos així com l’estratègia de comunicació de les mateixes i sempre en atenció a les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries. Us suggerim que contacteu amb el vostre servei de prevenció per a que aquesta us assessori.

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2).

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte de coronavirus SARS-COV-2

Getting your workplace ready for COVID-19 (OMS)

3. Enllaços web d’interès sobre el coronavirus i coronavirus-aliments

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- China/home.htm

Canal Salut- Generalitat de Catalunya

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov Informació per a professionals

Organització Mundial de la Salut (OMS)

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

European Food Safety Agency (EFSA)

http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route http://www.efsa.europa.eu/en/news/novel-coronavirus-where-find-information

BfR, German Federal Institute for Risk Assessment
FAQS_Can the new type of coronavirus be transmitted via food and toys?
Virus transmission through the consumption of food products or contact with consumer goods is unlikely

Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Nota: totes les informacions, documents i enllaços web estan en revisió permanent.

4. Telèfonsd’informació:

Catalunya 061
Aragó 061
Altres CCAA, cliclar aquí
En cas d’urgència sanitària trucar al 112

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.