GLOBAL G.A.P. procediment d’emergència per a l’ampliació del certificat degut a la pandèmia del coronavirus