Línies de treballs d’Afrucat per fer front a la Pandèmia del Coronavirus

Línies de treballs d’Afrucat per fer front a la Pandèmia del Coronavirus

AFRUCAT, en vistes a preparar la campanya ha previst i està treballant des de l’inici de la pandèmia en:

(1) Protocol  de actuació i prevenció: facilitar una guia a les nostres empreses.  https://coronavirus.afrucat.com/

(2) Compra conjunta EPIS: aconseguir material correcte i certificat

(3) Treballadors: Fent una recerca activa de solucions, Base de dades de Registre, Portar de forma agrupada els nostres treballdors de la UE. https://treball.fruitmonitor.cat/back-office/

(4) Mobilitat: Recerca de solucions juntament amb els administracions https://coronavirus.afrucat.com/videos-explicatius/

I per últim, i en cas de necessitat de CONFINAMENT_AÏLLAMENT de treballadors, creiem necessari comptar amb una empresa/solució per al menjar

(5) MENJADES CONFINAMENTUs presentem la solució que hem treballat amb l´empresa catalana EXQUISITARIUM, empresa ubicada en Turb (Oliana) i especialitzada en menús i plats cuinats de qualitat, amb un assortiment  molt variat, un protocol de prevenció contra COVID19, i uns menús “personals” amb garantia.

Amb Exquisitarium he intentat dissenyar uns MENÜS CONFINAMENT variats, saludables, segurs i econòmics….. 3€ + iva.  Espero sigui del vostre interés.

Adjuntem MENÚ CONFINAMENT

Per a més info, us podeu posar en contacte directament amb :

Sònia

973 470 253

https://www.exquisitarium.com/

www.tasty-natural.com

info@tasty-natural.com