Luis Planas recalca la urgència de les Mesures del RD Llei per un impacte positiu a el sector agroalimentari