Mesures de contenció, recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions (empreses alimentàries)