Modificacions de potència elèctrica

Modificacions de potència elèctrica

Benvolguts/des associats/des,

El Consell de Ministres ha acordat flexibilitzar els contractes de subministrament d’electricitat i gas natural per a autònoms i empreses mentre estigui en vigor l’estat d’alarma.

Les empreses distribuïdores hauran d’atendre les sol·licituds de canvi de potència o de peatge d’accés, amb independència que el consumidor l’hagués modificat ja en els últims dotze mesos, i encara que no s’hagi produït cap canvi en l’estructura de peatges d’accés o càrrecs que l’afecti.

Tots aquests canvis hauran de realitzar-se en el termini màxim de cinc dies naturals des que siguin sol·licitats i no tindran cost per a l’usuari.

Per part seva, els comercialitzadors queden habilitats, mentre es prolongui l’estat d’alarma, a sol·licitar al distribuïdor o transportista l’aplicació de les mesures requerides pel titular del punt de subministrament, sense cap restricció. Les modificacions es realitzaran sense imputar cap cost al comercialitzador.

Els usuaris podran sol·licitar –en el termini de tres mesos des de la fi de l’estat d’alarma- una nova modificació del contracte sense cap cost, tret que la nova potència elèctrica que es contracti sigui superior a la que l’usuari tenia prèviament.