Nota informativa sobre l’aplicació del RD d’estat d’alarma en el sector agrícola, ramader i pesquer