Port de Barcelona, situació actual (subministrament de mercaderies)

Port de Barcelona, situació actual (subministrament de mercaderies)

Bon dia,

El Port de Barcelona garanteix als seus clients l’acompliment dels serveis essencials per a mantenir el subministrament de mercaderies, facilitant el funcionament de l’operativa logística i el correcte subministraments a les diferents indústries que han de restar en funcionament així com els productes de consum necessaris per a l’abastiment dels ciutadans.

Durant el matí, l’operativa les terminals operen acomplint amb les restriccions i mesures de seguretat d’aplicació per l’estat d’alarma.

Els accessos al recinte portuari resten oberts, amb el control d’entrada habitual, i l’operativa, s’està desenvolupant acomplint amb les restriccions i mesures de seguretat necessàries. Les terminals estan operatives i la Comunitat Portuària (terminals, estiba, transportistes, transitaris, agents de duana, Duana, Serveis d’Inspecció en Frontera,…) estan posant tots els esforços per tal de garantir la màxima normalitat.

El Port de Barcelona anirà actualitzant tota la informació relativa al funcionament dels diferents serveis mitjançant les xarxes socials i la pàgina web www.portdebarcelona.cat/secciocovid

Salutacions,
Servei d’Atenció al Client Port de Barcelona
Tel. 933068806 sac@portdebarcelona.cat

Buenos días:

El Port de Barcelona garantiza a sus clientes el cumplimiento de los servicios esenciales para mantener el suministro de mercancías, facilitando el funcionamiento de la operativa logística y el correcto aprovisionamiento a las diferentes industrias que deben permanecer en funcionamiento, así como los productos de consumo necesarios para el abastecimiento de los ciudadanos.

Durante la mañana, las terminales operan cumpliendo con las restricciones y medidas de seguridad de aplicación por el estado de alarma.

Los accesos al recinto portuario permanecen abiertos, con el control de entrada habitual, y la operativa se desarrolla cumpliendo con las restricciones y medidas de seguridad necesarias. Las terminales están operativas y la Comunidad Portuaria (terminales, estiba, transportistas, transitarios, agentes de aduanas, Aduana, servicios de inspección en frontera,etcétera) está poniendo todos los esfuerzos en garantizar el mejor funcionamiento posible.

El Port de Barcelona irá actualizando toda la información relativa al funcionamiento de los distintos servicios a través de las redes sociales y de su página web www.portdebarcelona.cat/coronavirus

Saludos cordiales,

Servicio de Atención al Client Port de Barcelona
Tel. 933068806 sac@portdebarcelona.cat