Pròrroga de l’estat d’alarma fins a les 00:00 h del 10/05/2020

Pròrroga de l’estat d’alarma fins a les 00:00 h del 10/05/2020

 Pròrroga de l’estat d’alarma fins a les 00:00 h del 10/05/2020 

 El passat dimecres 22 d’abril de 2020 el Ple del Congrés del Diputats va autoritzar la tercera pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

L’estat d’alarma s’allargarà fins a les 00:00 hores del dia 10 de maig de 2020 amb les mateixes condicions establertes en el Reial Decret 463/2020, i modificacions posteriors. 

Adjuntem a aquesta nota informativa la corresponent resolució del Congrés i el corresponent Reial Decret publicats el passat dissabte 25 d’abril: 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.