Transport de mercaderies UE «Carrils verds» per garantir la disponibilitat de béns i serveis essencials

Transport de mercaderies UE «Carrils verds» per garantir la disponibilitat de béns i serveis essencials

Per tal de mantenir el fluxe de mercaderies al llarg de la UE i garantir la cadena de subministre i el funcionament del mercat únic durant la pandèmia actual per COVID-19 la Comissió Europea ha publicat avui una comunicació al respecte.

La comunicació tracta per una banda les mesures a adoptar pels Estats Membres per a garantir la circulació contínua en la xarxa de transport trans-Europea (TEN-T) i per l’altra, les mesures en relació als treballadors del transport, així com recomanacions per aquest grup. Passem a resumir els punts principals de la comunicació:

  • La Comissió demana als Estats Membres que, allà on existeixin o s’hagin introduït controls a les fronteres interiors, que designin sense demora tots els punts de pas de frontera interns pertinents de la xarxa de transport trans-Europea (TEN-T), i altres en la mesura que consideri necessari, com a passos de frontera del tipus “carril verd” per al transport terrestre (per carretera i ferrocarril), marítim i aeri.
  • Els “carril verds” han d’estar oberts a tots els vehicles de mercaderies, siguin quines siguin les mercaderies que transportin. Per altra banda, el trànsit per aquests tipus de passos de frontera no hauria de superar els 15 minuts en les fronteres interiors, incloent controls i la inspecció sanitària dels treballadors del transport.
  • A més a més, per al transport de mercaderies per carretera i per a la necessària lliure circulació dels treballadors del transport, els Estats Membres han d’actuar de manera immediata per suspendre temporalment tot tipus de restriccions a l’accés per carretera existents en el seu territori (trànsit en cap de setmana, nocturn, prohibicions sectorials, etc.).
  • Així mateix, els treballadors del transport, amb independència de la seva nacionalitat i del seu lloc de residència, han de poder creuar les fronteres interiors. S’ha de suprimir tota restricció, com les imposades al desplaçament i la quarantena obligatòria dels treballadors del transport, sense perjudici que les autoritats competents adoptin mesures proporcionades i adaptades específicament per a minimitzar el risc de contagi.Adjuntem a aquesta nota informativa la comunicació de la Comissió. També us la podeu descarregar cliclant aquí.Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment 

    AFRUCAT- Àrea Qualitat- Valentina Mompeó Masachs